De Stichting

De Stichting Kampen-Aix-en-Provence stelt zich ten doel de band tussen de Theologische Universiteit in Kampen en de Faculté Jean Calvin (FJC) te Aix-en-Provence te verstevigen.

De Faculté Jean Calvin

Sinds 1974 is er in Aix-en-Provence (ongeveer 30 kilometer ten noorden van Marseille) een onafhankelijke gereformeerde theologische faculteit, de zogenaamde Faculté Jean Calvin.

Downloads

Hier vindt u de nieuwsbrieven van de stichting en een presentatie om te tonen tijdens een collecte in de kerk.

Nieuws